Tiden gang I marmor og terracotta, Ribe Amtsgård, højde 217 cm 2019

Tiden gang II marmor og terracotta, Ribe Amtsgård, højde 217 cm 2019

Tiden gang samlet, marmor og terracotta, Ribe Amtsgård, højde 217 cm 2019